Kosten

Uw behandeling bij PPC Amsterdam wordt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, waardoor de bekostiging van uw behandeling automatisch plaatsvindt en u daar zelf niets in hoeft te doen. Uitgezonderd van vergoeding door uw zorgverzekeraar zijn behandelingen met de diagnose aanpassingsstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en de DBC-hoofdgroep ‘andere aandoeningen die reden voor zorg zijn’ (o.a. partner-relatieprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem). Dit valt onder het overig (zorg) product voor niet-verzekerde zorg. Hiervoor hanteren wij een tarief van 100,- per sessie van 45 minuten. Wanneer u behandeling voor deze problemen wenst, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Daarvoor hanteren wij een tarief van € 100,- per sessie van 45 minuten.

Eigen risico
Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- die u aan zorgkosten in de gezondheidszorg maakt (binnen en buiten de GGz), zelf moeten betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Heeft u vrijwillig een hoger eigen risico, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan € 385,-.

Relatietherapie
Relatietherapie valt dus niet langer meer onder de verzekerde zorg. Het kan nog wel vergoed worden als de behandeling plaatsvindt in het kader van een diagnose die wel vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Echter, als daar geen sprake van is en u wenst relatietherapie, dan hanteren wij daarvoor een tarief van € 150 per sessie van 90 minuten.

Supervisie
Voor supervisie, in het kader van behandeling en psychodiagnostisch testonderzoek, hanteren wij een tarief van € 95 per supervisie van 45 minuten.

Voorwaarden

Afspraken kunt u 24 uur van te voren afmelden. Dit kan u doen per mail of telefoon (bij geen gehoor graag voicemail inspreken). Voor afspraken die niet tijdig worden afgezegd brengen wij € 50 in rekening. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden en kan er daarom besloten worden de behandeling te stoppen.
In onze praktijk meten we op een objectieve wijze in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht. Na uw aanmelding ontvangt u namens ons via Telepsy een mail met daarin een koppeling naar een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u vervolgens online en zelfstandig invullen. Uiteraard is uw privacy hierbij gewaarborgd. Dezelfde vragenlijst nemen we voor de laatste therapiesessie weer af. Op deze manier krijgen we samen zicht op de vorderingen die gemaakt zijn gedurende de therapie.
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. In dat geval is het het beste dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan ons best doen dit in een persoonlijk gesprek met u te bespreken en er samen uit te komen. Mocht dit gesprek geen oplossing bieden dan kunnen we samen vragen naar bemiddeling. Mocht dit ook niet voldoende zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP), de beroepsvereniging waar wij bij zijn aangesloten.

logo-klachtenregeling-300x120

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In dat verband verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring hieronder.

Privacyverklaring 2022

Wanneer u zich aanmeldt wordt eerst onderzoek gedaan waaruit mogelijk een diagnose en behandelvoorstel volgt. Als u het daar mee eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of lange tijd afgerond. De diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht worden, in een beveiligd elektronisch patiënten dossier, in uw DBC/Prestatie genoteerd. Na afronding van de behandeling, wordt de DBC/Prestatie afgesloten. De gegevens van de DBC/Prestatie worden, indien u daarmee instemt,  volledig geanonimiseerd en gecodeerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast wordt een rekening van de DBC/Prestatie gemaakt. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde productgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis etc. Deze rekening gaat naar de verzekeraar indien die een contract heeft met ons. Indien dat niet het geval is, sturen wij de rekening naar u. De verzekering zal dan achteraf een gedeelte van de rekening aan u terugbetalen.

Binnen PPC Amsterdam werken wij alleen op afspraak. Wij bieden geen crisishulp en er is ook geen psychiater verbonden aan de praktijk. Er wordt dus geen medicatie verstrekt vanuit PPC Amsterdam. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.
De cliënt zorgt zelf voor een verwijzing van de huisarts. Deze wordt vooraf opgestuurd naar PPC Amsterdam of wordt uiterlijk op het eerste gesprek meegenomen. Wij zijn dan ook verplicht uw identiteit te verifiëren m.b.v. een geldig document, (paspoort, rijbewijs, ID kaart of vreemdelingen document). Gelieve deze mee te brengen! Zonder verwijsbrief is er geen recht op vergoeding van de verzekering.
De gesprekken vinden in principe een maal per week plaats. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken. Een gesprek duurt 45 minuten.
Wilt u alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. aan ons doorgeven?
Update: 7-12-2022
Wij hebben een wachttijd van 6-8 weken voor behandeling in de basis GGZ. Voor de Gespecialiseerde GGZ hebben wij vanwege een te lange wachttijd momenteel helaas een aanmeldstop. Zodra er weer ruimte ontstaat wordt de aanmeldstop opgeheven. Na uw intake kan uw behandeling bij een behandelindicatie direct starten. De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd op de website.

Wachtlijstbemiddeling:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, door te kijken of u ergens anders sneller kunt starten.

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Bij een wachttijd langer dan 12 weken wordt u verwezen naar een andere zorgverlener.

Met behulp van één (of enkele) intakegesprek(ken) worden u problemen in kaart gebracht en volgt er eventueel een diagnose. Vervolgens bespreken we met u de behandelopties en komen we tot een behandelplan. Uw verwijzende huisarts infomeren wij met uw instemming schriftelijk over de intakebevindingen en het behandelplan. Na afronding van uw behandeling informeren wij uw huisarts middels een afsluitbrief over het behandelresultaat.